Bara-Dushman-Bana-Phirta-hai-Jo-Bachoo-Se-Larta-hai

Bara-Dushman-Bana-Phirta-hai-Jo-Bachoo-Se-Larta-hai